Listopad ve Valašském muzeu

 

Končící podzim je ve valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm vnímán spíše jako přípravné období pro nadcházející vánoční svátky. Proto svým návštěvníkům nabídce „pouze“ dvě zajímavé akce.

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm program listopad 2017

 

2.11. – Mše svatá za zesnulé pochované na Valašském Slavíně

Se známými osobnostmi, pocházejícími z Valašska, jste se mohli seznámit v programu měsíce října. Nyní zbývá si je připomenout prostředkem důraznějším – mší svatou za zesnulé pochované na Valašském Slavíně, kterou můžete navštívit od 16:00 hod v kostele Svaté Anny, stojícím ve Dřevěném městečku.

Během mše si připomenete řadu významných osobností české společenského i kulturního života od herce Františka Hanuse, spisovatele a kněze Jana Karafiáta až po sportovce Ludvíka Daňka, Emila Zátopka a Jiřího Rašky.

Všichni jmenovaní byli buď přímo pohřbeni nebo alespoň zapsáni na čestném hřbitově v „Knize paměti kraje,“ známém pod názvem Valašský Slavín, který plynule navázal na tradiční městský hřbitov vedle kostele sv. Anny.

24.11. – Rozsvícení vánočního stromu

Advent začne v Rožnově pod Radhoštěm již 24. listopadu. Během tohoto pátku můžete navštívit tradiční akci Rozsvícení vánočního stromu na rožnovském Masarykově náměstí, které bude i letos doplněno bohatým programem pro návštěvníky všeho věku, živou hudbou a autentickými vánočními specialitami, se kterými se lze setkat pouze na Valašsku.

Období adventu je pro křesťany začátkem liturgického alias církevního roku. Cílem veškeré činnosti je příprava na narození Ježíše Krista a přeneseně také jeho vykupitelská smrt a zmrtvýchvstání, slavené na Velikonoce. První zmínky o adventu pocházejí již z 6. století, šířeji se ovšem uchytil až o několik století později.

Podobné příspěvky